Skrzyżowanie I

Widok na skrzyżowanie ulic Uruguay i Cordoba.