Gniazdo

Gniazdo kondora w Los Padres National Forest.

Stats