Ulica Główna

Po lewej stronie budynek Muzeum Poczty w Devils Lake