Tunel

Tunel łączący amerykańskie Detroit z kanadyjskim Windsor.