Przejazd kolejowy

Widok na przejazd kolejowy w Chesterton.

Stats