Stok narciarski

Widok na stok narciarski ośrodka narciarskiego Jasná.