Ulica Leningradzka

Widok na ulicę Leningradzka w Wołogdzie.