Stok narciarski

Stok narciarski w mieście Dzierżyńskij.