Stok Bartuś

Widok na stok narciarski Bartuś w Zieleńcu.