Panorama

Panorama jeziora Solińskiego z Ośrodku "Tarasy Nad Soliną".