Stok narciarski

Widok na stok narciarski przy pensjonacie Sielanka nad jeziorem Skomac Mały.

Stats