Stok narciarski I

Stok narciarski stacji Małe Ciche.

Stats