Ulica Konopnickiej

Widok na skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Konopnickiej w Malborku.