Stok narciarski

Widok na stok narciarski w Rybnie kolo Łomży.