Stok narciarski

Widok na stok narciarski w Kazimierzu Dolnym.