Centrum

Widok z budynku Urzędu Gminy na centrum wsi Iwkowa.