Nowa Szkocja

Widok na wejście do porty Halls Harbour.