Góra Fudżi

Widok na najwyższy szczyt Japonii - górę Fudżi 3776 m npm.