Zbiornik wodny

Widok na zbiornik wodny Pozlovice.

Stats